Tagesangebot

Tagesangebot

 • Rind Gulasch + Spaghetti
  9,50 
 • Shashlik mit Pommes
  9,50 
 • 2 x Gyros-Teller Komplett + 1 Pitta Gyros
  21,80 
 • Pitta Gyros Menu
  6,50 
 • Gyros-Teller mit Tzatziki
  7,50 9,00